Friday, January 22, 2010

Macedónsky zápas o názov a budúcnosť európskej integrácie bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko


This article was originally published in Slovak, in the 4th Quarter 2009 issue of the "Euro-Atlantic Quarterly" magazine, published by the Slovak Atlantic Commission, in Bratislava. It will soon appear in the American Chronicle in English.
Το παρών άρθρο πρωτοτυπώθηκε στην Σλοβακική γλώσσα, στο 4o τεύχος Τριμηνιαίο τεύχος του περιοδικού "Euro-Atlantic Quarterly" που εκδίδεται απο την Σλοβακική Ατλαντική Επιτρπή, στην Μπρατισλάβα. Σύντομα θα εμφανιστεί στο Αμέρικαν Κρόνικλ στην Αγγλική.

Miltiades Elia Bolaris

Obaja sme susedia. Ja bývam v tej krásnej vile blízko mora, ktorá sa volá Macedónsko a ty prebývaš v menšom vzdialenejšom dome na kopci. Som členom pár prestížnych klubov v blízkom okolí, ako je napríklad Rotary klub a Gulf klub, v ktorých som váženým a rešpektovaným členom. Nedávno si sa rozhodol zísť z kopca a stať sa členom týchto klubov. Nato, aby si sa stal členom však potrebuješ moje odporúčanie. Teraz som v pozícii rozhodnúť: Mal by som ti pomôcť? Začínaš pociťovať neistotu, pretože aby som ťa mohol odporučiť ako člena klubov potrebujem cítiť, že sme priatelia a že skutočne ako priateľ patríš do týchto klubov. I napriek tomu prestieraš, že si priateľ? Chodíš k mojim susedom a vravíš im, že moje deti nie sú skutočne moje a že sú nemanželské. Šíriš fámy, že môj pradedo Alexandros, syn Philippa nebol skutočne mojim pradedom a že som jednoducho podvodník. Bez váhania tvrdíš, že to bol tvoj pradedo a tým, že je to práve tvoj predok jasne prehlasuješ, že ti dal právnymi dokumentmi prímorskú vilu, a ja som jednoducho obsadil tvoj majetok, ktorý právoplatne patrí tebe. Každý v susedstve však vie, že tvoje priezvisko bolo doposiaľ Bulgarov po matkinej strane a Serbovic po otcovej strane. Po 2.svetovej vojne si nejakým spôsobom prišiel na radnicu a registroval svoje deti pod menom Macedónsky a potom vyhlásil, že vila Macedonia je tvojím majetkom. To, čo požaduješ je privlastniť si meno prímorskej vily (Macedonia), kde leží väčšina historického Macedónska a použiť toto meno pre malý dom na kopci, teda na malú časť FYROM, juhoslovanskú časť. Navyše trváš na tom, že si musím zmeniť svoje priezvisko a nesmiem sa naďalej volať Macedónsky, pretože ty si jediný Macedónsky v okolí. Skutočne si povedal, že chceš, aby som ti pomohol stať sa členom mojich klubov?
Takáto je presne dilema, ktorej čelí Grécko: bývalá juhoslovanská republika sa chce stať členom NATO a tiež Európskej únie. Gréci však nechcú spolupracovať. Je to staré nepriateľstvo, ktoré ich núti držať sa bokom? Vôbec nie. Počas všetkých významných konfliktov dvadsiateho storočia, prvých a druhých balkánskych vojen, stálo Grécko a národy bývalej Juhoslávie bok po boku ako spojenci. Naopak, Grécko a Bulharsko vždy bojovali proti sebe počas druhej balkánskej vojny a tiež počas oboch svetových vojen. Grécko sa stalo dokonca najväčším investorom v Bulharsku (tiež vo FYROM) a značne im pomohlo zabezpečiť si pozíciu ako v NATO, tak v EÚ, za čo sú Bulhari veľmi vďační. Grécko a Bulharsko sú príkladnými susedmi, ktorí zanechali staré spory a spolupracujú vo vytváraní prosperity pre svoje národy. Grécko nie je bohatou a silnou krajinou, avšak má dlhú históriu, kultúru a jazyk, ktorý bol zdokumentovaný v písomnej podobe za posledných 3650 rokov. Gréci sú nesmierne hrdí na svoju históriu, kultúru a jazyk a vykonali ohromnú prácu, aby tieto prednosti ukázali celému svetu počas otváracej ceremónie Olympijských hier v roku 2004. Keď sa bývalá juhoslovanská republika Macedónsko snažila stať registrovanou medzi krajinami sveta pod menom Macedónska republika, Atény sa cítili ohrození väzbou k tureckému militarizmu a tiež rečami prívržencov iredentizmu zo Skopje o ovládnutí Thessalonike a že sa následne stane ich hlavým mestom. Každý rozpráva o historickej atmosfére v bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko a o gigantickej soche Alexandra Veľkého, ktorá je pripravovaná na umiestnenie na hlavné námestie v Skopje. Spôsobuje to mnoho problémov s gŕeckou kultúrnou a historickou precitlivenosťou, a preto sa Gréci len smejú nad klaunmi zo Skopje, a pár z nich hovorí o skorom odhalení sochy Kemala Attaturka na tom istom meste. To je výstrahou pre grécke radary. Nepotrebujú druhý front v prípade, že sa niečo stane s Tureckom. To vytvára paradox: malá chudobná bývalá juhoslovanská republika Macedónsko je vlastne silnou stranou vyrovnania. Aj keď má Grécko karty vo svojich rukách, je v slabej pozícií. Premiér FYROMu Nikola Gruevski a minister zahraničných vecí Milososki na konferencii rozširovania NATO pod záštitou prezidenta Busha si boli priveľmi istí, že Grécko by nepovedalo nie Amerike, vstupu FYROMu do Aliancie po ubezpečení Condolízou o vstupe FYROMu do Atlantickej aliancie. Mali pripravené šampanské na otvorenie, keď sa na ich zdesenie (ohromenie), objavili Gréci v Bukurešti s vetom v rukáve. George W.B musel prehltnúť svoju imperiálnu pýchu a bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko bolo zdvorilo oznámené prísť neskôr, keď dosiahnu dohodu s Aténami. Nerozlučné pro-washingtonské duo premiéra Costas Caramanlis a jeho ministra zahraničných vecí Dora Bakoyianni uznalo politickú samovraždu, keď sa s tým stretli zoči-voči. Grécki politici, ktorí vyjednajú meno Macedónia pre FYROM budú potrebovať pekný domov vo veľmi odľahlých Egejských ostrovoch, kde by strávili penziu. Grécki voliči, najmä tí z gréckej časti Macedónska (dvakrát väčšie a viac zaľudnené ako celá FYROM) prísne potrestajú každého politika, ktorý sa odváži vyhovieť externým tlakom a podvolí sa požiadavkám Skopje. Thessaloniki a zvyšok Macedónska dôsledne vysielajú konzervatívne väčšiny do parlamentu v Aténach. Mimochodom, Skopje nikdy nenazýva historickú Macedóniu v Grécku svojim menom. Oficiálne ju pomenúvajú „Egejská Macedónia“ a odmietajú akceptovať Grécku suverenitu tejto oblasti, domnievajúc sa, že je zotročenou časťou FYROMu. Aj napriek ich horlivosti vyhovieť spojencom NATO, boli ministerskí predsedovia Caramanlis a nádejný Bacoyianni zovretí medzi dvoma mlynskými kameňmi: nemohli by sa podvoliť (vzdať sa, ustúpiť). Z pravej strany im dýcha na krk drsná strana LAOS, ktorá odmení pokrikom „velzrada!“ kohokoľvek kto zradí Macedóniu „Skopianoi“ Európsky naklonená strana PASOK, u ktorej je predpoklad že vyhrá nasledujúce voľby, ktoré sa uskutočnia niekedy do konca Marca 2010 bude mať ešte menej dôvodov odstúpiť Helenske kultúrne a historické dedičstvo Skopje. Prinajlepšom Skopje bude schopné vyjednať kompromis, ktorý nakoniec bude nejakou kombináciou mena ako Gornamakedonija, alebo Gornamakedonija, alebo niečo na tento spôsob. Prehlásenie Dora Bakoyianni, že Horné Macedónsko by mohlo byť prijateľným riešením pre Atény je pravdepodobne len zbožné prianie vytrvalej pro-washingtonsky orientovanej političky, ktorá čoskoro príde o prácu.

Ako jeden grécky výraz vraví, Bakoyianni je “ viac monarchistický ako sám kráľ.“ Kráľom je teraz Barack Obama, ktorý ako kongresman štátu Illinois od 3. augusta 2007 podporil spolu s Olympia Snowe of Maine rezolúciu Senátu SR-300 (http://www.opencongress.org/bill/110-sr300/show), ktorá bola navrhnutá floridským senátorom Bobom Menendezom. Rezolúcia Senátu č.300 je „ rezolúciou, ktorá vyjadruje snahu Senátu, ktorou by bývalá juhoslovanská republika Macedónsko mala zastaviť požívanie materiálov, ktoré narúšajú opatrenia Spojených národov, sprostredkovaných dočasnou dohodou medzi FYROM a Gréckom týkajúcich sa „nepriateľských aktivít alebo propagandy“ a mali by spolupracovať s Organizáciou spojených národov a Gréckom, aby sa dosiahli dlhodobé politické ciele Spojených štátov a OSN a nájsť spoločne akceptovaný oficiálny názov pre bývalú juhoslovanskú republiku Macedónsko. To donútilo FYROM, aby odradila súkromné osoby od takého správania, ktoré by podnecovalo k násiliu alebo nenávisti ako aj od revízie učebníc, máp a školských pomôcok, aby bola zaručená presnosť informácií.
Rozširovanie NATO v Bukurešti jednoducho prišlo a odišlo a každý si myslel, že konečne prevážia v Skopje chladnejšie názory. Namiesto toho spravila vláda Nikola Gruevského hlbší skok do macedónskej priepasti: Kvôli nasledovnému premenovaniu letiska Alexandera Veľkého v Skopje si Gruevski objednal 33 metrov vysokú bronzovú sochu Alexandra Veľkého z Talianska, aby bola postavená do stredu Skopje. Takisto premenoval hlavný štadión krajiny po Phillipovi II., ktorý ako prvý kráľ zjednotil Grécko, a časť diaľnice od Belehradu po Thessaloniki cez FYROM premenoval na diaľnicu Alexandra Veľkého. Pozval Gazanfara Aliho Hana, kmeňového vodcu domorodcov Hunza z Pakistanu, ktorý vyhlásil, že je strateným vojakom Alexandra, a vytvoril cirkusovú atmosféru návštevou pakistanských Macedóncov: Pseudomacedónske delírium v glorifikácii! Gréci boli pobavení komickými aspektami toho všetkého, avšak zaznamenali aj seriózne následky. Pokiaľ ide o podnecovanie neúcty, nebolo prekvapením, že v tomto prostredí etnickej nenávisti a intolerancie, ktorú vytvára Gruevského strana VMRO, boli začiatkom tohto leta napadnuté dva autobusy starých dôchodcov macedónskych Grékov z Thessalonik na ceste do byzantského mesta Ochrid počas kongresu strany VMRO fanatickými výtržníkmi. Zbili tiež zopár starých ľudí a ich autobusy boli zámerne zničené „ Zjednoteným Macedónskom“, na ktorých zanechali grafitové nápisy ako „ Alexander Veľký“ a „F..k Greece.“ (http://www.mia.com.mk/default.aspx?vId=62541707&lId=2). „Zjednotené Macedónsko“ je iredentistický slogan, ktorým ultra-nacionalisti zo Skopje propagujú svoje plány pripojiť k územiu severné Grécko a juhozápadné Bulharsko. Väčšina slovanského obyvateľstva žijúceho v bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko vrátane akademika Blažeho Ristovskeho, sú prehláseniami vlády z júna 2009 a ich historickými publikáciami označení ako Neslovania, ako potomkovia starovekých Macedóncov s nepatrným primiešaním menšinových Slovanov(http://www.youtube.com/watch?v=OCB4PJhhb_U&feature=channel)
To pripomína mnoho fašistov z hnutia Anteho Pavelića počas druhej svetovej vojny tzv. Ustašovcov, ktorí prehlasovali, že Chorváti sú potomkovia Gótov, ktorí na svojej ceste pohltili niekoľko Slovanov. Pre niektorých ľudí, Bulharsku- príbuzný slovanský dialekt nemá v sebe žiadne staroveké grécke, alebo latinské slová okrem moderných slov a tvrdenie, že pôvod, dokonca aj vzťah k starovekým Macedóncom, ktorí nám nechali tisícky gréckych nápisov a ktorí šírením svojho jazyka od Egypta po Indiu spravili Gréčtinu medzinárodným jazykom staroveku, je prinajmenšom nepodloženým. Intelektuáli zo Skopje, ktorí majú jasné názory a predstavy vytvorili sarkastické pomenovanie pre túto šialenú fascináciu Alexandrom Macedónskym: volajú to bucefalizmus, pomenovanie podľa Alexandrovho koňa Bucephalusa. (http://www.youtube.com/watch?v=n4XlFSctgbg&feature=channel_page). Akademici z najlepších univerzít sveta napísali v máji 2009 list Obamovi, ktorý je vyjadrením sklamania z hrubého potláčania historickej pravdy propagandou bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko. (http://macedonia-evidence.org/obama-letter.html) Ich návrh je staroveké pomenovanie krajiny Paionia,. Pre mnoho praktických dôvodov nie je bývalá juhoslovanská republika Macedónsko národným štátom ale multinárodnou jednotkou, “mini Juhoslávia“. V krajine žije okolo 60-65 percent kresťanských Slovanov, ďalej Albánci, Turci, Valasi, Gréci, moslimskí Slovania, Rómovia a ďalší. Ani Macedónci nie sú homogénnou etnickou skupinou. Mnohí z nich označujú samých seba za Srbov alebo Bulharov, a aj iných, no najmä na juhu v blízkosti historického Macedónska sa nachádzajú skutoční slovanskí Macedónci. Titov plán z roku 1944 vytvoriť “Narod” z obyvateľov Vadarskej Banoviny bol len z polovice hotový. Ozbrojené sily môžu rozmnožovať nejednotnosť a rozdelenie, ako si myslela Juhoslávia. Útek v mytologicky nehistorickej minulosti s Alexandrom jazdiacom na Bucephalusovi pomedzi ulice v Skopje nie je potrebný pre dlhotrvajúcu stabilitu v tomto multietnickom štáte, pretože je nebezpečný pre jeho jednotnosť a existenciu. Albánci majú čas a znovu ukázali svoju nespokojnosť s fanatickým postojom Skopje proti Grécku a otázky názvu: „ Volajte to Coca Cola“, ktorá bola nedávno vykríknutá znechuteným Albánskym politikom, „ Len nás dostaň do NATO a EÚ!“
Namiesto snahy o násilné vnucovanie falošnej jednotnosti pod falošnou odslovanštenou identitou a pritlačiť k zemi kohokoľvek, kto sa prizná k slovanskému pôvodu proti tejto paródii, by postupnými krokmi mohli navrhnúť otvorenú spoločnosť, ktorá by akceptovala multikultularizmmus a prekvitali by v ňom. Štát, kde moslimský Slovania alebo Albánci sa môžu cítiť ako súčasť spoločnosti ako Bulhar, Srb, Valach alebo Slavomacedonian. Namiesto snahy o vytvorenie represívneho režimu aký je v Turkménsku pod ”žiarivým vodením” “večného otca Macedóncov“, skutočne vynaliezavý vodca, rozhodne viacej kultúrny, by mohol ľahko pretransformovať túto malú krajinu na balkánske Švajčiarsko.
Pseudo-macedonizmus, dominantná politická ideológia v Skopije, a názov Macedónsko sú dôvody, ktoré stoja v ceste pokroku bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko a jej chodníčkom európskej integrácie. Znepríjemňujú vzťahy FYROMu s jej susedmi, rovnako ako vnútorne etnické vzťahy v krajine, vytvárajúc oddiely vo vnútri jednotiek, stavajú Slovanov proti Albáncom, kresťanov proti moslimom, Bulharov proti slovanským Macedóncom, a bývalú juhoslovanskú republiku Macedónsko proti celému svetu,
pseudomacedonizmus a provinčná obmedzenosť prospechárskej politickej nomenklatúry, nezvratne zachytenej vo svojich „titoistických koreňoch“, ponecháva FYROM zamrznutou, neschopnou spraviť ďalší krok.

.

Further reading or viewing:
• Is there a Rift between Greece and the Former Yugoslav Republic of "Macedonia" on Alexander?
• http://www.americanchronicle.com/articles/view/112014
• A brief overview of the Macedonian name issue. http://www.americanchronicle.com/articles/view/109817
• The alleged differences between the Macedonians and the other ancient Greeks
http://www.americanchronicle.com/articles/view/101463
• Ali Ahmeti Demands a Solution to the Name Dispute Between Skoplje and Athens [06-V-2009]
http://www.youtube.com/user/Srbolog#play/uploads/31/wzetna28Ek8
• Delirious Pseudomacedonism: Fascist Official Video of the FYROMian Government, on State TV [Full version]
http://www.youtube.com/user/Srbolog#play/uploads/77/9ITEdiSBl3Y
• Ljubčo Georgievski Denounces Historical Revisionism at a TV Debate [17-VI-2009]
http://www.youtube.com/watch?v=qSPPRoNIdfg&feature=channel
• Letter to President Barack Obama
http://macedonia-evidence.org/obama-letter.html
• I am an Indigenous Macedonian I am Greek
http://www.youtube.com/watch?v=Nmr_Wbg0QG4&eurl=http://taxalia.blogspot.com/2009/08/ee.html&feature=player_embedded#t=401
• Slavic Philhellenic Network - Vardaraxios
http://vardaraxios.wordpress.com/
• Vasko Gligorijević's Videos in YouTube
http://www.youtube.com/user/Srbolog

No comments:

Post a Comment